LJP File

? Cách mở file .LJP? Những phần mềm mở file .LJP và sửa file lỗi. Convert Binary LJP file sang định dạng khác.

.LJP File Extension

   
File name LJP File
File Type Lossless JPEG Image
Nhà phát triển Joint Photographic Experts Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LJP là file gì?

LJP là Raster Image Files - Lossless JPEG Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Joint Photographic Experts Group.

JPEG hình ảnh được sử dụng bởi Nero MediaHub, một tập tin đa phương tiện duyệt và tổ chức chương trình mà là một phần của Nero Multimedia Suite; các cửa hàng một hình ảnh .JPG trong một định dạng lossless, mà là không phổ biến cho hình ảnh JPEG, nhưng dù sao được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn JPEG.

What is a LJP file?

JPEG image used by Nero MediaHub, a multimedia file browsing and organizing program that is part of the Nero Multimedia Suite; stores a .JPG image in a lossless format, which is uncommon for JPEG images, but nonetheless is supported by the JPEG standard.

Cách mở .LJP file

Để mở file .LJP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LJP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LJP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LJP do người dùng đóng góp.

  • Nero 2019
  • Nero Kwik Media
  • Nero Kwik Media
  • Nero MediaHome
  • Nero Photosnap Viewer
  • Nero MediaHub
  • Nero MediaHub

Chuyển đổi file .LJP

File .LJP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *