HOT File

? Cách mở file .HOT? Những phần mềm mở file .HOT và sửa file lỗi. Convert N/A HOT file sang định dạng khác.

.HOT File Extension

   
File name HOT File
File Type The Sims Sound File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .HOT là file gì?

HOT là Game Files - The Sims Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

định dạng tập tin âm thanh sử dụng chơi âm thanh trong The Sims, một trò chơi mô phỏng con người bằng cách phát triển bởi Maxis / Electronic Arts; file "vacsnd.hot" được lưu trữ trong " Program Files Maxis The Sims ExpansionShared Sound " thư mục."

What is a HOT file?

Audio file format used playing sounds in The Sims, a human simulation game by developed by Maxis/Electronic Arts; the file "vacsnd.hot" is stored in the "Program FilesMaxisThe SimsExpansionSharedSound" directory."

Cách mở .HOT file

Để mở file .HOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HOT do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts The Sims
  • j2 Messenger
  • j2 Messenger
  • eFax Messenger Plus
  • Nemetschek AG - Hotinfo FT
  • Nemetschek AG - Hotinfo
  • Nemetschek AG - Hotinfo

Chuyển đổi file .HOT

File .HOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *