HPP File

HPP là Developer Files - 1C++ Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.HPP File Extension

   
File name HPP File
File Type 1C++ Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (31 Bình chọn)

File .HPP là file gì?

HPP là Developer Files - 1C++ Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin tiêu đề được viết trong ngôn ngữ C ++ lập trình; có thể chứa các kiểu dữ liệu, hằng, và các biến; có thể được chèn vào một cpp mã nguồn tập tin bằng cách sử dụng chỉ thị #include; sử dụng để lưu trữ các thành phần tái sử dụng mã.

What is a HPP file?

Header file written in the C++ programming language; may contain data types, constants, and variables; can be inserted into a .CPP source code file using the #include directive; used for storing reusable components of code.

Phần mềm mở file .HPP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPP do filegi.com tổng hợp.

  • GNU Compiler Collection (GCC)
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Code::Blocks
  • Embarcadero Technologies C++ Builder
  • Embarcadero Technologies C++ Builder
  • Apple Xcode
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .HPP

           

File .HPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *