HPP File

? Cách mở file .HPP? Những phần mềm mở file .HPP và sửa file lỗi. Convert Text HPP file sang định dạng khác.

.HPP File Extension

   
File name HPP File
File Type 1C++ Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (31 Bình chọn)

File .HPP là file gì?

HPP là Developer Files - 1C++ Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin tiêu đề được viết trong ngôn ngữ C ++ lập trình; có thể chứa các kiểu dữ liệu, hằng, và các biến; có thể được chèn vào một cpp mã nguồn tập tin bằng cách sử dụng chỉ thị #include; sử dụng để lưu trữ các thành phần tái sử dụng mã.

What is a HPP file?

Header file written in the C++ programming language; may contain data types, constants, and variables; can be inserted into a .CPP source code file using the #include directive; used for storing reusable components of code.

Cách mở .HPP file

Để mở file .HPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPP do người dùng đóng góp.

  • GNU Compiler Collection (GCC)
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Code::Blocks
  • Embarcadero Technologies C++ Builder
  • Embarcadero Technologies C++ Builder
  • Apple Xcode
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .HPP

File .HPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *