HSH File

? Cách mở file .HSH? Những phần mềm mở file .HSH và sửa file lỗi. Convert Binary HSH file sang định dạng khác.

.HSH File Extension

   
File name HSH File
File Type Windows Catalog Search Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HSH là file gì?

HSH là System Files - Windows Catalog Search Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được tạo ra bởi chỉ mục dịch vụ, một thành phần của hệ điều hành Windows được sử dụng để tạo ra một chỉ số hệ thống tập tin tìm kiếm; thường được tạo ra trong thư mục C: System Volume Information catalog.wci thư mục.

What is a HSH file?

System file created by Indexing Service, a component of the Windows operating system used for creating a searchable file system index; commonly created in the C:System Volume Informationcatalog.wci directory.

Cách mở .HSH file

Để mở file .HSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • RTIViewer

Chuyển đổi file .HSH

File .HSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *