HSK File

? Cách mở file .HSK? Những phần mềm mở file .HSK và sửa file lỗi. Convert N/A HSK file sang định dạng khác.

.HSK File Extension

   
File name HSK File
File Type Huskey Truss & Building Supply Import File
Nhà phát triển Huskey Truss & Building Supply
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .HSK là file gì?

HSK là Data Files - Huskey Truss & Building Supply Import File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Huskey Truss & Building Supply.

định dạng dữ liệu được sử dụng để nhập dữ liệu sản phẩm vào point-of-sale (POS) chương trình; thường được tạo ra từ dữ liệu lưu trữ trong một bảng tính Excel (.XLS); sử dụng một cấu trúc cú pháp duy nhất xác định các mục hàng, và bao gồm những nhận xét và thông tin tiêu đề; mỗi mục hàng xác định mã SKU, số lượng, mô tả, giá và chi phí của sản phẩm.

What is a HSK file?

Data format used for importing product data into point-of-sale (POS) programs; typically generated from data stored in an Excel spreadsheet (.XLS file); uses a unique syntax structure that identifies line items, and includes remarks and header information; each line item identifies the SKU code, quantity, description, price, and cost of the product.

Cách mở .HSK file

Để mở file .HSK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSK do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Hyplay
  • Hyplay
  • HARDI

Chuyển đổi file .HSK

File .HSK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *