HVE File

? Cách mở file .HVE? Những phần mềm mở file .HVE và sửa file lỗi. Convert N/A HVE file sang định dạng khác.

.HVE File Extension

   
File name HVE File
File Type Windows Registry Hive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HVE là file gì?

HVE là System Files - Windows Registry Hive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Hồ hve là một file hệ thống dữ liệu được sử dụng bởi các thành phần registry của Microsoft Windows. Nó chứa registry "tổ ong" thông tin về cấu hình và hoạt động của hệ điều hành và các chương trình được cài đặt.

What is a HVE file?

An HVE file is a system data file used by the registry component of Microsoft Windows. It contains registry "hive" information about the configuration and activity of the operating system and installed programs.

Cách mở .HVE file

Để mở file .HVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HVE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Registry

Chuyển đổi file .HVE

File .HVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *