HVPL File

? Cách mở file .HVPL? Những phần mềm mở file .HVPL và sửa file lỗi. Convert Binary HVPL file sang định dạng khác.

.HVPL File Extension

   
File name HVPL File
File Type iTunes Visual Plug-in File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HVPL là file gì?

HVPL là Plugin Files - iTunes Visual Plug-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Plug-in được tạo ra cho iTunes, một âm thanh và video máy nghe nhạc cho Mac và Windows; chứa một gói mở rộng các chức năng của ứng dụng; sử dụng cho các add-ons như visualizers âm thanh và máy nghe lựa chọn âm nhạc mà đưa ra quyết định thông minh.

What is a HVPL file?

Plug-in created for iTunes, an audio and video player for Mac and Windows; contains a package that extends the functionality of the application; used for add-ons such as audio visualizers and music selection players that make intelligent decisions.

Cách mở .HVPL file

Để mở file .HVPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HVPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HVPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HVPL do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HVPL

File .HVPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *