HWD File

? Cách mở file .HWD? Những phần mềm mở file .HWD và sửa file lỗi. Convert N/A HWD file sang định dạng khác.

.HWD File Extension

   
File name HWD File
File Type Hedgewars Demo File
Nhà phát triển Hedgewars Project
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HWD là file gì?

HWD là Game Files - Hedgewars Demo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hedgewars Project.

Trò chơi lại file bản ghi, hoặc "demo", được tạo ra bởi Hedgewars, một trò chơi theo lượt tương tự như series Worms, nhưng sử dụng hedgehogs thay vì sâu; tiết kiệm một phát lại của một bản đồ do người sử dụng; cho phép người dùng xem lại trận đấu trước đó.

What is a HWD file?

Game replay file, or "demo," created by Hedgewars, a turn-based game similar to the Worms series, but uses hedgehogs instead of worms; saves a replay of a map played by the user; allows users to review previously played games.

Cách mở .HWD file

Để mở file .HWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HWD do người dùng đóng góp.

  • Hedgewars
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HWD

File .HWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *