HWD File

HWD là Game Files - Hedgewars Demo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hedgewars Project.

.HWD File Extension

   
File name HWD File
File Type Hedgewars Demo File
Nhà phát triển Hedgewars Project
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HWD là file gì?

HWD là Game Files - Hedgewars Demo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hedgewars Project.

Trò chơi lại file bản ghi, hoặc "demo", được tạo ra bởi Hedgewars, một trò chơi theo lượt tương tự như series Worms, nhưng sử dụng hedgehogs thay vì sâu; tiết kiệm một phát lại của một bản đồ do người sử dụng; cho phép người dùng xem lại trận đấu trước đó.

What is a HWD file?

Game replay file, or "demo," created by Hedgewars, a turn-based game similar to the Worms series, but uses hedgehogs instead of worms; saves a replay of a map played by the user; allows users to review previously played games.

Phần mềm mở file .HWD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HWD do filegi.com tổng hợp.

  • Hedgewars
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HWD

           

File .HWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *