HWDT File

? Cách mở file .HWDT? Những phần mềm mở file .HWDT và sửa file lỗi. Convert Binary HWDT file sang định dạng khác.

.HWDT File Extension

   
File name HWDT File
File Type Thinkfree Office NEO Word Template
Nhà phát triển Hancom
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .HWDT là file gì?

HWDT là Page Layout Files - Thinkfree Office NEO Word Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hancom.

tập tin một HWDT là một mẫu được tạo ra bởi Word, một ứng dụng xử lý văn bản kèm theo bộ ứng dụng ThinkFree Office NEO. Nó chứa bố trí và cài đặt cho một tài liệu, trong đó bao gồm các chủ đề, phông chữ, hình dạng, hình ảnh và văn bản. file HWDT được sử dụng làm cơ sở để tạo ra nhiều tài liệu với định dạng tương tự.

What is a HWDT file?

An HWDT file is a template created by Word, a word processing application included with the Thinkfree Office NEO suite. It contains layouts and settings for a document, which includes themes, fonts, shapes, images, and text. HWDT files are used as a baseline to create multiple documents with the same formatting.

Cách mở .HWDT file

Để mở file .HWDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HWDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HWDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HWDT do người dùng đóng góp.

  • Hancom Thinkfree Office NEO Word

Chuyển đổi file .HWDT

File .HWDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *