HWS File

? Cách mở file .HWS? Những phần mềm mở file .HWS và sửa file lỗi. Convert N/A HWS file sang định dạng khác.

.HWS File Extension

   
File name HWS File
File Type Hedgewars Saved Game
Nhà phát triển Hedgewars Project
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HWS là file gì?

HWS là Game Files - Hedgewars Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hedgewars Project.

save game được tạo ra bởi Hedgewars, một trò chơi turn-based miễn phí tương tự như loạt trò chơi Worms, nhưng với nhím thay vì sâu; tiết kiệm sự tiến bộ trong một bản đồ, bao gồm cả sức khỏe của mỗi con nhím, hàng tồn kho, và bức ảnh bị sa thải.

What is a HWS file?

Saved game created by Hedgewars, a free turn-based game similar to the Worms series games, but with hedgehogs instead of worms; saves the progress in a map, including the health of each hedgehog, inventory items, and shots fired.

Cách mở .HWS file

Để mở file .HWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HWS do người dùng đóng góp.

  • Hedgewars
  • High-performance Embedded Workshop
  • High-performance Embedded Workshop
  • Photoalbum
  • Hollywood Screenwriter
  • HiDrawStudio
  • HiDrawStudio

Chuyển đổi file .HWS

File .HWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *