HXA File

? Cách mở file .HXA? Những phần mềm mở file .HXA và sửa file lỗi. Convert XML HXA file sang định dạng khác.

.HXA File Extension

   
File name HXA File
File Type Microsoft Help 2 Attribute Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HXA là file gì?

HXA là Misc Files - Microsoft Help 2 Attribute Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Help 2.x tài liệu giúp đỡ; chứa một danh sách các cặp tên-giá trị cho phép các tài liệu trợ giúp để được lọc dựa trên các tiêu chí người dùng tìm kiếm; lưu trong một định dạng XML.

What is a HXA file?

File used by Microsoft Help 2.x help documents; contains a list of name-value pairs that allow the help documentation to be filtered based on user search criteria; saved in an XML format.

Cách mở .HXA file

Để mở file .HXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HXA

File .HXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *