HXT File

? Cách mở file .HXT? Những phần mềm mở file .HXT và sửa file lỗi. Convert N/A HXT file sang định dạng khác.

.HXT File Extension

   
File name HXT File
File Type Microsoft Help 2 Table of Contents File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HXT là file gì?

HXT là Misc Files - Microsoft Help 2 Table of Contents File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Help 2.x dự án giúp đỡ tài liệu; chứa thông tin về bảng tài liệu trợ giúp của nội dung; cho phép thông tin trợ giúp để được duyệt một cách có cấu trúc; được sử dụng để biên soạn một tập tin trợ giúp .HXS.

What is a HXT file?

File used by Microsoft Help 2.x help document projects; contains information about the help documentation's table of contents; enables the help information to be browsed in a structured manner; used for compiling a .HXS help file.

Cách mở .HXT file

Để mở file .HXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .HXT

File .HXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *