HXX File

? Cách mở file .HXX? Những phần mềm mở file .HXX và sửa file lỗi. Convert Text HXX file sang định dạng khác.

.HXX File Extension

   
File name HXX File
File Type C++ Source Code Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .HXX là file gì?

HXX là Developer Files - C++ Source Code Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Nguồn tập tin header mã viết bằng C ++ ngôn ngữ lập trình; có thể bao gồm các kiểu dữ liệu, hằng, biến, và các định nghĩa khác; được sử dụng để kê khai và lưu trữ các thành phần tái sử dụng mã.

What is a HXX file?

Source code header file written in the C++ programming language; may include data types, constants, variables, and other definitions; used for declaring and storing reusable components of code.

Cách mở .HXX file

Để mở file .HXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXX do người dùng đóng góp.

  • GNU Compiler Collection (GCC)
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Eclipse CDT
  • Embarcadero C++Builder
  • Digia Qt SDK
  • Digia Qt SDK

Chuyển đổi file .HXX

File .HXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *