I File

? Cách mở file .I? Những phần mềm mở file .I và sửa file lỗi. Convert Binary I file sang định dạng khác.

.I File Extension

   
File name I File
File Type 1Visual Studio Intermediate File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (18 Bình chọn)

File .I là file gì?

I là Developer Files - 1Visual Studio Intermediate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio biên dịch khi soạn thảo một dự án Visual C ++; chứa đầu ra từ các hoạt động tiền xử lý; có thể được sử dụng để chẩn đoán và sửa chữa các lỗi biên dịch.

What is a I file?

File generated by the Microsoft Visual Studio compiler when compiling a Visual C++ project; contains the output from the preprocessor operation; may be used to diagnose and fix compilation errors.

Cách mở .I file

Để mở file .I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • CodeVisionAVR C Compiler
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .I

File .I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *