I00 File

? Cách mở file .I00? Những phần mềm mở file .I00 và sửa file lỗi. Convert N/A I00 file sang định dạng khác.

.I00 File Extension

   
File name I00 File
File Type DVD Shrink Part 1 File
Nhà phát triển DVD Shrink
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .I00 là file gì?

I00 là Disk Image Files - DVD Shrink Part 1 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DVD Shrink.

Các tập tin đầu tiên của một nhóm các tập tin hình ảnh đĩa cứu bởi DVD Shrink; được thiết kế để phù hợp với một đĩa DVD-Video trên một đĩa DVD-R duy nhất; thường được lưu như một phần của một chuỗi các tác phẩm, ví dụ: ".I00, .I01, .I02 vv"

What is a I00 file?

The first file of a group of disk image files saved by DVD Shrink; designed to fit a DVD-Video disc on a single DVD-R disc; usually saved as part of a sequence of files, i.e. ".I00, .I01, .I02, etc."

Cách mở .I00 file

Để mở file .I00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I00 do người dùng đóng góp.

  • DT Soft DAEMON Tools
  • Alcohol 120%
  • Alcohol 120%
  • SMPlayer
  • Bandizip
  • Final Media Player
  • Final Media Player

Chuyển đổi file .I00

File .I00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *