I01 File

? Cách mở file .I01? Những phần mềm mở file .I01 và sửa file lỗi. Convert N/A I01 file sang định dạng khác.

.I01 File Extension

   
File name I01 File
File Type DVD Shrink Part 2 File
Nhà phát triển DVD Shrink
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .I01 là file gì?

I01 là Disk Image Files - DVD Shrink Part 2 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DVD Shrink.

Các tập tin thứ hai của một nhóm các tập tin hình ảnh đĩa cứu bởi DVD Shrink, một chương trình mà nén dữ liệu DVD-Video để phù hợp trên một đĩa DVD-R duy nhất; thường được lưu như một phần của một chuỗi các file; ví dụ, các tập tin đầu tiên có một phần mở rộng .I00, tập tin thứ hai kết thúc trong I01, file thứ ba có một phần mở rộng .I02 vv

What is a I01 file?

The second file of a group of disk image files saved by DVD Shrink, a program that compresses DVD-Video data to fit on a single DVD-R disc; usually saved as part of a sequence of files; for example, the first file has a .I00 extension, the second file ends in I01, the third file has a .I02 extension, etc.

Cách mở .I01 file

Để mở file .I01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I01 do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Alcohol 120%
  • Alcohol 120%
  • DT Soft DAEMON Tools
  • Media Player Classic
  • GOM Player
  • GOM Player

Chuyển đổi file .I01

File .I01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *