I02 File

? Cách mở file .I02? Những phần mềm mở file .I02 và sửa file lỗi. Convert N/A I02 file sang định dạng khác.

.I02 File Extension

   
File name I02 File
File Type DVD Shrink Part 3 File
Nhà phát triển DVD Shrink
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .I02 là file gì?

I02 là Disk Image Files - DVD Shrink Part 3 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DVD Shrink.

Các tập tin thứ ba của một nhóm các tập tin hình ảnh đĩa cứu bởi DVD Shrink; nén dữ liệu trên một đĩa DVD-Video để phù hợp trên một đĩa DVD-R duy nhất; thường được lưu như một phần của một chuỗi các file; ví dụ, .I00 là phần mở rộng tập tin đầu tiên, .I01 là phần mở rộng tập tin thứ hai, thứ ba tập đầu trong I02, vv; tất cả các file làm việc cùng nhau để tạo thành dữ liệu hoàn chỉnh trên đĩa.

What is a I02 file?

The third file of a group of disk image files saved by DVD Shrink; compresses the data on a DVD-Video disc to fit on a single DVD-R disc; usually saved as part of a sequence of files; for example, .I00 is the first file extension, .I01 is the second file extension, the third file ends in I02, etc; all the files work together to form the complete data on the disc.

Cách mở .I02 file

Để mở file .I02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I02 do người dùng đóng góp.

  • DT Soft DAEMON Tools
  • Alcohol 120%
  • Alcohol 120%
  • Media Player Classic
  • GOM Player
  • MPC-HC
  • MPC-HC

Chuyển đổi file .I02

File .I02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *