I3D File

? Cách mở file .I3D? Những phần mềm mở file .I3D và sửa file lỗi. Convert N/A I3D file sang định dạng khác.

.I3D File Extension

   
File name I3D File
File Type Houdini Image 3D File
Nhà phát triển Side Effects
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (15 Bình chọn)

File .I3D là file gì?

I3D là Raster Image Files - Houdini Image 3D File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Side Effects.

file hình ảnh ba chiều được tạo ra bởi Houdini, một người mẫu chuyên nghiệp và chương trình render; có thể lưu trữ dữ liệu tùy ý thể tích trong không gian 3D; thường được sử dụng để lưu trữ đám mây hoặc khói.

What is a I3D file?

Three-dimensional texture file created by Houdini, a professional modeling and rendering program; can store arbitrary volumetric data in 3D space; often used for storing clouds or smoke.

Cách mở .I3D file

Để mở file .I3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I3D do người dùng đóng góp.

  • GIANTS Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Integral Service Application
  • Instant 3D Application
  • Farming Simulator
  • Farming Simulator

Chuyển đổi file .I3D

File .I3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *