IADPROJ File

? Cách mở file .IADPROJ? Những phần mềm mở file .IADPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A IADPROJ file sang định dạng khác.

.IADPROJ File Extension

   
File name IADPROJ File
File Type iAd Producer Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .IADPROJ là file gì?

IADPROJ là Compressed Files - iAd Producer Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

định dạng lưu trữ dự án tạo ra và được sử dụng bởi iAd Nhà sản xuất, một ứng dụng dùng để thiết kế và lắp ráp nội dung tương tác phong phú cho quảng cáo iOS; chứa các tập tin tạo nên một iAd; bao gồm tài sản, biểu ngữ, mã, trang, phong cách, dữ liệu người dùng, các lớp, và siêu dữ liệu.

What is a IADPROJ file?

Project archive format created and used by iAd Producer, an application used to design and assemble rich interactive content for iOS advertisements; contains files that make up an iAd; includes assets, banners, code, pages, styles, user data, layers, and metadata.

Cách mở .IADPROJ file

Để mở file .IADPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IADPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IADPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IADPROJ do người dùng đóng góp.

  • Apple iAd Producer

Chuyển đổi file .IADPROJ

File .IADPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *