IADSTYLE File

? Cách mở file .IADSTYLE? Những phần mềm mở file .IADSTYLE và sửa file lỗi. Convert N/A IADSTYLE file sang định dạng khác.

.IADSTYLE File Extension

   
File name IADSTYLE File
File Type iAd Producer Plugin Style Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IADSTYLE là file gì?

IADSTYLE là Plugin Files - iAd Producer Plugin Style Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

mẫu kiểu tham chiếu bởi iAd Nhà sản xuất, một chương trình dùng để tạo ra nội dung tương tác phong phú cho quảng cáo iOS; chứa một tập hợp các thiết lập cho một phong cách, có thể được áp dụng cho một đối tượng trong một dự án sản xuất iAd.

What is a IADSTYLE file?

Style template referenced by iAd Producer, a program used to create rich interactive content for iOS advertisements; contains a collection of settings for a style, which can be applied to an object in an iAd Producer project.

Cách mở .IADSTYLE file

Để mở file .IADSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IADSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IADSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IADSTYLE do người dùng đóng góp.

  • Apple iAd Producer

Chuyển đổi file .IADSTYLE

File .IADSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *