IAM File

? Cách mở file .IAM? Những phần mềm mở file .IAM và sửa file lỗi. Convert Binary IAM file sang định dạng khác.

.IAM File Extension

   
File name IAM File
File Type Inventor Assembly File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (16 Bình chọn)

File .IAM là file gì?

IAM là CAD Files - Inventor Assembly File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

3D CAD lắp ráp tạo ra với Autodesk Inventor; sử dụng cho thiết kế 3D nguyên mẫu kỹ thuật số và tích hợp các tài liệu 2D AutoCAD vào một môi trường 3D; chứa một hội đồng của nhiều bộ phận (.IPT) tập tin.

What is a IAM file?

3D CAD assembly created with Autodesk Inventor; used for designing 3D digital prototypes and integrating 2D AutoCAD documents into a 3D environment; contains an assembly of many parts (.IPT) files.

Cách mở .IAM file

Để mở file .IAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IAM do người dùng đóng góp.

  • Volo View
  • Autodesk Inventor View
  • Autodesk Inventor View
  • PowerDesigner
  • Autodesk, Inc. InventorView
  • 3D-Tool
  • 3D-Tool

Chuyển đổi file .IAM

File .IAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *