IB File

? Cách mở file .IB? Những phần mềm mở file .IB và sửa file lỗi. Convert Binary IB file sang định dạng khác.

.IB File Extension

   
File name IB File
File Type InterBase Database
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .IB là file gì?

IB là Database Files - InterBase Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Interbase, một ứng dụng RDBMS thường được sử dụng cho việc phát triển cơ sở dữ liệu ứng dụng nhúng; lưu các dữ liệu trong một định dạng cấu trúc sử dụng các bảng và các hồ sơ, và các dữ liệu có thể được truy vấn từ bên trong ứng dụng đích.

What is a IB file?

Database file created by InterBase, an RDBMS application often used for developing embedded application databases; saves the data in a structured format using tables and records, and the data can be queried from within the target application.

Cách mở .IB file

Để mở file .IB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Screen Image Background Maker
  • Screen Image Background Maker
  • System Configurator

Chuyển đổi file .IB

File .IB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *