IBCH File

IBCH là Game Files - IncrediBots Challenge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IncrediBots.

.IBCH File Extension

   
File name IBCH File
File Type IncrediBots Challenge File
Nhà phát triển IncrediBots
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IBCH là file gì?

IBCH là Game Files - IncrediBots Challenge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IncrediBots.

Thách thức tập tin được sử dụng bởi IncrediBots, một câu đố trò chơi Robot vật lý mà được chơi trong một trình duyệt web; chứa một thách thức, trong đó bao gồm các hình dạng và điều kiện thách thức và hạn chế.

What is a IBCH file?

Challenge file used by IncrediBots, a robot physics puzzle game that is played in a web browser; contains a challenge, which includes shapes and challenge conditions and restrictions.

Phần mềm mở file .IBCH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBCH do filegi.com tổng hợp.

  • IncrediBots

Chuyển đổi file .IBCH

           

File .IBCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *