IBCH File

? Cách mở file .IBCH? Những phần mềm mở file .IBCH và sửa file lỗi. Convert N/A IBCH file sang định dạng khác.

.IBCH File Extension

   
File name IBCH File
File Type IncrediBots Challenge File
Nhà phát triển IncrediBots
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IBCH là file gì?

IBCH là Game Files - IncrediBots Challenge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IncrediBots.

Thách thức tập tin được sử dụng bởi IncrediBots, một câu đố trò chơi Robot vật lý mà được chơi trong một trình duyệt web; chứa một thách thức, trong đó bao gồm các hình dạng và điều kiện thách thức và hạn chế.

What is a IBCH file?

Challenge file used by IncrediBots, a robot physics puzzle game that is played in a web browser; contains a challenge, which includes shapes and challenge conditions and restrictions.

Cách mở .IBCH file

Để mở file .IBCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBCH do người dùng đóng góp.

  • IncrediBots

Chuyển đổi file .IBCH

File .IBCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *