IBDAT File

? Cách mở file .IBDAT? Những phần mềm mở file .IBDAT và sửa file lỗi. Convert N/A IBDAT file sang định dạng khác.

.IBDAT File Extension

   
File name IBDAT File
File Type IsoBuster Data File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IBDAT là file gì?

IBDAT là Disk Image Files - IsoBuster Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smart Projects.

tập tin một IBDAT là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi thông minh dự án phần mềm IsoBuster, một chương trình dùng để khôi phục dữ liệu từ đĩa bị hư hỏng và hệ thống tập tin. Nó chứa dữ liệu khối của một ổ đĩa lớn hơn được tham chiếu bởi các đường dẫn vị trí lưu trữ trong một tập tin .IBADR. file IBDAT được tạo ra với các tập tin IBADR bởi IsoBuster để khắc phục sự cố gặp phải bởi chương trình.

What is a IBDAT file?

An IBDAT file is a data file created by Smart Projects IsoBuster, a program used to recover data from damaged disks and file systems. It contains data blocks of a larger drive that are referenced by location paths stored in an .IBADR file. IBDAT files are created with IBADR files by IsoBuster to debug issues encountered by the program.

Cách mở .IBDAT file

Để mở file .IBDAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBDAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBDAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBDAT do người dùng đóng góp.

  • Smart Projects IsoBuster

Chuyển đổi file .IBDAT

File .IBDAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *