IBP File

IBP là Disk Image Files - IsoBuster Managed Image Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

.IBP File Extension

   
File name IBP File
File Type IsoBuster Managed Image Information File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IBP là file gì?

IBP là Disk Image Files - IsoBuster Managed Image Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

hình ảnh đĩa tập tin thông tin rằng tương ứng với một hoặc nhiều tệp IBQ hơn; phải có cùng tên tệp trừ phần mở rộng

What is a IBP file?

Disc image informational file that corresponds to one or more .IBQ files; must have the same filename except for the extension

Phần mềm mở file .IBP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBP do filegi.com tổng hợp.

  • IsoBuster
  • InkscapeBatch GUI
  • InkscapeBatch GUI
  • BPWin

Chuyển đổi file .IBP

           

File .IBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *