IBPLUGIN File

? Cách mở file .IBPLUGIN? Những phần mềm mở file .IBPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary IBPLUGIN file sang định dạng khác.

.IBPLUGIN File Extension

   
File name IBPLUGIN File
File Type Interface Builder Plug-in
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IBPLUGIN là file gì?

IBPLUGIN là Plugin Files - Interface Builder Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Plugin tập tin được sử dụng bởi giao diện Builder, một công cụ phát triển của Apple sử dụng để thiết kế giao diện phần mềm; chứa dữ liệu và chức năng mà thêm tính năng mới cho công cụ; có thể thêm các mục mới menu, quan điểm tuỳ chỉnh, hoặc các tính năng khác.

What is a IBPLUGIN file?

Plugin file used by Interface Builder, an Apple development tool used to design software interfaces; contains data and functions that add new features to the tool; may add new menu items, custom views, or other features.

Cách mở .IBPLUGIN file

Để mở file .IBPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBPLUGIN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .IBPLUGIN

File .IBPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *