IBPLUGIN File

IBPLUGIN là Plugin Files - Interface Builder Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.IBPLUGIN File Extension

   
File name IBPLUGIN File
File Type Interface Builder Plug-in
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IBPLUGIN là file gì?

IBPLUGIN là Plugin Files - Interface Builder Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Plugin tập tin được sử dụng bởi giao diện Builder, một công cụ phát triển của Apple sử dụng để thiết kế giao diện phần mềm; chứa dữ liệu và chức năng mà thêm tính năng mới cho công cụ; có thể thêm các mục mới menu, quan điểm tuỳ chỉnh, hoặc các tính năng khác.

What is a IBPLUGIN file?

Plugin file used by Interface Builder, an Apple development tool used to design software interfaces; contains data and functions that add new features to the tool; may add new menu items, custom views, or other features.

Phần mềm mở file .IBPLUGIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBPLUGIN do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .IBPLUGIN

           

File .IBPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *