IBQ File

IBQ là Disk Image Files - IsoBuster Managed Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

.IBQ File Extension

   
File name IBQ File
File Type IsoBuster Managed Image File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IBQ là file gì?

IBQ là Disk Image Files - IsoBuster Managed Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

định dạng hình ảnh đĩa cho phép khai thác hình ảnh đĩa được dừng lại và bắt đầu lại sau, thậm chí sử dụng thiết bị khác nhau; cung cấp khả năng dự phòng cho việc đọc qua lỗi đĩa

What is a IBQ file?

Disc image format that enables disc image extraction to be stopped and started again later, even using different equipment; provides redundancy for reading over disc errors

Phần mềm mở file .IBQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBQ do filegi.com tổng hợp.

  • IsoBuster
  • ImgBurn
  • ImgBurn
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .IBQ

           

File .IBQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *