IBQ File

? Cách mở file .IBQ? Những phần mềm mở file .IBQ và sửa file lỗi. Convert Binary IBQ file sang định dạng khác.

.IBQ File Extension

   
File name IBQ File
File Type IsoBuster Managed Image File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IBQ là file gì?

IBQ là Disk Image Files - IsoBuster Managed Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

định dạng hình ảnh đĩa cho phép khai thác hình ảnh đĩa được dừng lại và bắt đầu lại sau, thậm chí sử dụng thiết bị khác nhau; cung cấp khả năng dự phòng cho việc đọc qua lỗi đĩa

What is a IBQ file?

Disc image format that enables disc image extraction to be stopped and started again later, even using different equipment; provides redundancy for reading over disc errors

Cách mở .IBQ file

Để mở file .IBQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBQ do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • ImgBurn
  • ImgBurn
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .IBQ

File .IBQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *