ICAP File

? Cách mở file .ICAP? Những phần mềm mở file .ICAP và sửa file lỗi. Convert Binary ICAP file sang định dạng khác.

.ICAP File Extension

   
File name ICAP File
File Type InCopy Package File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ICAP là file gì?

ICAP là Page Layout Files - InCopy Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tệp gói được sử dụng bởi InCopy, một văn bản và chỉnh sửa chương trình sử dụng với phần mềm Adobe InDesign; cửa hàng một tập tin và các tập tin .ICMA .ICML liên quan trong một tài liệu nén; sử dụng để đóng gói các phần phụ của tài liệu InDesign để chỉnh sửa từ xa.

What is a ICAP file?

Package file used by InCopy, a writing and editing program used with Adobe InDesign; stores an .ICMA file and associated .ICML files in a compressed archive; used to package subsections of InDesign documents for remote editing.

Cách mở .ICAP file

Để mở file .ICAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICAP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ICAP

File .ICAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *