ICB File

ICB là Raster Image Files - Targa ICB Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

.ICB File Extension

   
File name ICB File
File Type Targa ICB Bitmap Image
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ICB là file gì?

ICB là Raster Image Files - Targa ICB Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

hình ảnh bitmap được tạo ra bằng cách sử dụng định dạng Targa chuẩn; ban đầu được sử dụng để tạo ra đồ họa Targa sử dụng AT & T tâm chấn Chụp ảnh Board (ICB) card màn hình, phần mềm ICB-PAINT, hoặc chương trình TARGA-PAINT.

What is a ICB file?

Bitmap image created using the standard Targa format; originally used for generating Targa graphics using the AT&T EPICenter Image Capture Board (ICB) video card, the ICB-PAINT software, or the TARGA-PAINT program.

Phần mềm mở file .ICB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICB do filegi.com tổng hợp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .ICB

           

File .ICB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *