ICBU File

? Cách mở file .ICBU? Những phần mềm mở file .ICBU và sửa file lỗi. Convert Binary ICBU file sang định dạng khác.

.ICBU File Extension

   
File name ICBU File
File Type Calendar Backup File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ICBU là file gì?

ICBU là Backup Files - Calendar Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Lịch lưu trữ được tạo ra bởi lịch, một ứng dụng lịch đi kèm với Mac OS X; chứa một bản sao lưu của một hoặc nhiều lịch; được sử dụng để khôi phục lịch trong dữ liệu sự kiện bị mất.

What is a ICBU file?

Calendar archive created by Calendar, a calendar application included with Mac OS X; contains a backup of one or more calendars; used for restoring calendars in the event data is lost.

Cách mở .ICBU file

Để mở file .ICBU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICBU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICBU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICBU do người dùng đóng góp.

  • Apple Calendar

Chuyển đổi file .ICBU

File .ICBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *