ICN File

? Cách mở file .ICN? Những phần mềm mở file .ICN và sửa file lỗi. Convert N/A ICN file sang định dạng khác.

.ICN File Extension

   
File name ICN File
File Type Windows Icon File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (30 Bình chọn)

File .ICN là file gì?

ICN là Raster Image Files - Windows Icon File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hình biểu tượng tập tin sử dụng cho tập tin và thư mục biểu tượng Windows; lưu trong một định dạng hình ảnh bitmap có thể được mở bởi các biên tập hình ảnh khác nhau.

What is a ICN file?

Icon image file used for Windows file and folder icons; saved in a bitmap image format that can be opened by various image editors.

Cách mở .ICN file

Để mở file .ICN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICN do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Adobe Photoshop with IconBuilder plugin
  • Adobe Photoshop with IconBuilder plugin
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • CompuPic Pro
  • CompuPic
  • CompuPic

Chuyển đổi file .ICN

File .ICN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *