ICNS File

? Cách mở file .ICNS? Những phần mềm mở file .ICNS và sửa file lỗi. Convert Binary ICNS file sang định dạng khác.

.ICNS File Extension

   
File name ICNS File
File Type macOS Icon Resource File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (67 Bình chọn)

File .ICNS là file gì?

ICNS là System Files - macOS Icon Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin một ICNS là một tập tin biểu tượng được sử dụng bởi các ứng dụng hệ điều hành MacOS. Nó lưu trữ một hoặc nhiều hình ảnh, thường mà ban đầu được .png file và hỗ trợ 1-bit và 8-bit các kênh alpha. file ICNS được sử dụng để hiển thị các biểu tượng ứng dụng trong hệ điều hành MacOS Finder và trong hệ điều hành MacOS bến.

What is a ICNS file?

An ICNS file is an icon file used by macOS applications. It stores one or more images, typically which were originally .PNG files and supports 1-bit and 8-bit alpha channels. ICNS files are used for displaying the application icon in the macOS Finder and in the macOS dock.

Cách mở .ICNS file

Để mở file .ICNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICNS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft File Explorer
  • Apple Preview
  • Apple Preview
  • Iconographer
  • Snap Converter
  • Adobe Photoshop with IconBuilder for Macintosh plugin
  • Adobe Photoshop with IconBuilder for Macintosh plugin
  • Inkscape
  • XnView MP

Chuyển đổi file .ICNS

File .ICNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *