ICONPACKAGE File

? Cách mở file .ICONPACKAGE? Những phần mềm mở file .ICONPACKAGE và sửa file lỗi. Convert Binary ICONPACKAGE file sang định dạng khác.

.ICONPACKAGE File Extension

   
File name ICONPACKAGE File
File Type IconPackager Theme File
Nhà phát triển Stardock
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (20 Bình chọn)

File .ICONPACKAGE là file gì?

ICONPACKAGE là System Files - IconPackager Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Stardock.

Tập tin được tạo ra bởi IconPackager, một chương trình dùng để tạo ra các biểu tượng Windows; chứa một chủ đề liệu cho một gói biểu tượng, bao gồm bản đồ mà các biểu tượng đóng gói để mà Windows biểu tượng; sử dụng để tiết kiệm và chủ đề tải IconPackager.

What is a ICONPACKAGE file?

File created by IconPackager, a program used to create Windows icons; contains a raw theme for an icon package, including which packaged icons map to which Windows icons; used to save and load IconPackager themes.

Cách mở .ICONPACKAGE file

Để mở file .ICONPACKAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICONPACKAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICONPACKAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICONPACKAGE do người dùng đóng góp.

  • Stardock IconPackager

Chuyển đổi file .ICONPACKAGE

File .ICONPACKAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *