ICONSET File

? Cách mở file .ICONSET? Những phần mềm mở file .ICONSET và sửa file lỗi. Convert N/A ICONSET file sang định dạng khác.

.ICONSET File Extension

   
File name ICONSET File
File Type Mac OS X Icon Set Folder
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ICONSET là file gì?

ICONSET là Developer Files - Mac OS X Icon Set Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư mục được sử dụng bởi các chương trình khác nhau khi phát triển các ứng dụng OS X; chứa một tập hợp các biểu tượng, các file thường .png, được sử dụng bởi các nhà phát triển để tạo ra .ICNS độ phân giải cao file cho một ứng dụng.

What is a ICONSET file?

Folder used by various programs when developing OS X applications; contains a set of icons, often .PNG files, that are used by developers to create high-resolution .ICNS files for an application.

Cách mở .ICONSET file

Để mở file .ICONSET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICONSET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICONSET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICONSET do người dùng đóng góp.

  • Iconset Generator
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • Apple Terminal

Chuyển đổi file .ICONSET

File .ICONSET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *