ICONTAINER File

? Cách mở file .ICONTAINER? Những phần mềm mở file .ICONTAINER và sửa file lỗi. Convert Binary ICONTAINER file sang định dạng khác.

.ICONTAINER File Extension

   
File name ICONTAINER File
File Type CandyBar iContainer File
Nhà phát triển Panic
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ICONTAINER là file gì?

ICONTAINER là Misc Files - CandyBar iContainer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panic.

Bộ sưu tập các biểu tượng Macintosh lưu trong một tập tin duy nhất; hỗ trợ các icon lên tới 512x512 pixel kích thước; cũng bao gồm cài đặt hiển thị và thông tin về mỗi biểu tượng; được sử dụng để thay thế các biểu tượng mặc định trong Mac OS X.

What is a ICONTAINER file?

Collection of Macintosh icons saved in a single file; supports icons up to 512x512 pixels in size; also includes display settings and information about each icon; used for replacing the default icons in Mac OS X.

Cách mở .ICONTAINER file

Để mở file .ICONTAINER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICONTAINER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICONTAINER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICONTAINER do người dùng đóng góp.

  • FreeMacSoft LiteIcon
  • Axialis IconWorkshop
  • Axialis IconWorkshop
  • Panic CandyBar

Chuyển đổi file .ICONTAINER

File .ICONTAINER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *