ICPR File

? Cách mở file .ICPR? Những phần mềm mở file .ICPR và sửa file lỗi. Convert Binary ICPR file sang định dạng khác.

.ICPR File Extension

   
File name ICPR File
File Type IconUtils Project File
Nhà phát triển Aha-Soft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ICPR là file gì?

ICPR là Raster Image Files - IconUtils Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Aha-Soft.

hồ sơ dự án tạo ra bởi IconUtils, một gói phần mềm dùng để tạo ra các biểu tượng và chỉnh sửa Windows (.ico); tiết kiệm đồ họa chỉnh sửa cho một biểu tượng, thư viện biểu tượng, con trỏ, hoặc thư viện con trỏ; sử dụng để lưu các biểu tượng và con trỏ có thể được sử dụng cho việc tạo kiểu giao diện của môi trường Windows.

What is a ICPR file?

Project file created by IconUtils, a software package used to create and edit Windows icons (.ICO); saves edited graphics for an icon, icon library, cursor, or cursor library; used for saving icons and cursors that can be used for styling the look and feel of the Windows environment.

Cách mở .ICPR file

Để mở file .ICPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICPR do người dùng đóng góp.

  • Aha-Soft IconUtils
  • Aha-Soft ArtIcons Pro
  • Aha-Soft ArtIcons Pro
  • Media Player Classic
  • IconLover
  • Sib Icon Editor
  • Sib Icon Editor

Chuyển đổi file .ICPR

File .ICPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *