ICR File

? Cách mở file .ICR? Những phần mềm mở file .ICR và sửa file lỗi. Convert Binary ICR file sang định dạng khác.

.ICR File Extension

   
File name ICR File
File Type Image Comparer Results File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ICR là file gì?

ICR là Data Files - Image Comparer Results File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi hình ảnh Comparer, một chương trình được sử dụng để xác định hình ảnh trùng lặp hoặc tương tự trên ổ cứng; tiết kiệm các kết quả so sánh hình ảnh với nhau; cho phép người dùng xem lại kết quả sau mà không cần phải tái quá trình so sánh một lần nữa.

What is a ICR file?

File generated by Image Comparer, a program used for identifying duplicate or similar images on the hard drive; saves the results of comparing images with each other; allows users to review the results later without having to re-process the comparisons again.

Cách mở .ICR file

Để mở file .ICR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICR do người dùng đóng góp.

  • Image Comparer
  • InfoManager Adviser
  • InfoManager Adviser

Chuyển đổi file .ICR

File .ICR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *