IDEPLUGIN File

? Cách mở file .IDEPLUGIN? Những phần mềm mở file .IDEPLUGIN và sửa file lỗi. Convert N/A IDEPLUGIN file sang định dạng khác.

.IDEPLUGIN File Extension

   
File name IDEPLUGIN File
File Type Xcode IDE Plug-in
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IDEPLUGIN là file gì?

IDEPLUGIN là Plugin Files - Xcode IDE Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Trình cắm sử dụng bởi Apple Xcode, một IDE sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng iOS và OS X; cửa hàng nguồn cung cấp khả năng để Xcode; ví dụ bao gồm các yếu tố ứng dụng giao diện, chức năng iCloud, và xem PDF.

What is a IDEPLUGIN file?

Plugin used by Apple Xcode, an IDE used for developing iOS and OS X applications; stores resources that provide capabilities to Xcode; examples include application interface elements, iCloud functions, and a PDF viewer.

Cách mở .IDEPLUGIN file

Để mở file .IDEPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDEPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDEPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDEPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .IDEPLUGIN

File .IDEPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *