IDL File

? Cách mở file .IDL? Những phần mềm mở file .IDL và sửa file lỗi. Convert N/A IDL file sang định dạng khác.

.IDL File Extension

   
File name IDL File
File Type Interface Definition Language File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .IDL là file gì?

IDL là Developer Files - Interface Definition Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Mã nguồn tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng Definition Microsoft Giao diện Ngôn ngữ (tức); chứa các định nghĩa giao diện và loại thư viện; sử dụng để xác định các giao diện giữa các ứng dụng client và server; cũng được sử dụng để tạo ra thư viện kiểu (file .tlb) cho OLE tự động hóa.

What is a IDL file?

Source code file created using the Microsoft Interface Definition Language (MIDL); contains interface and type library definitions; used for defining interfaces between client and server applications; also used for generating type libraries (.TLB files) for OLE automation.

Cách mở .IDL file

Để mở file .IDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDL do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .IDL

File .IDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *