IDLK File

? Cách mở file .IDLK? Những phần mềm mở file .IDLK và sửa file lỗi. Convert N/A IDLK file sang định dạng khác.

.IDLK File Extension

   
File name IDLK File
File Type Adobe InDesign Lock File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .IDLK là file gì?

IDLK là Misc Files - Adobe InDesign Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Nguồn control file được tạo ra khi một InDesign (.indd) tập tin được mở ra; cho phép các tập tin được "kiểm tra ra" và ngăn chặn các tài liệu InDesign từ được hiệu chỉnh bởi nhiều hơn một người tại một thời điểm.

What is a IDLK file?

Source control file created when an InDesign (.INDD) file is opened; allows the file to be "checked out" and prevents the InDesign document from being edited by more than one person at a time.

Cách mở .IDLK file

Để mở file .IDLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDLK do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .IDLK

File .IDLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *