IDML File

? Cách mở file .IDML? Những phần mềm mở file .IDML và sửa file lỗi. Convert Zip IDML file sang định dạng khác.

.IDML File Extension

   
File name IDML File
File Type Adobe InDesign Markup Language File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (29 Bình chọn)

File .IDML là file gì?

IDML là Page Layout Files - Adobe InDesign Markup Language File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một IDML là một tài liệu được tạo ra bởi InDesign, một chương trình dùng để tạo ra bố cục trang chuyên nghiệp. Nó chứa nhiều file XML, trong đó đại diện cho một tài liệu InDesign hoàn tất. file IDML được lưu trữ như là một gói nén bằng Zip nén.

What is a IDML file?

An IDML file is a document created by InDesign, a program used to create professional page layouts. It contains several XML files, which represent a complete InDesign document. IDML files are stored as a compressed package using Zip compression.

Cách mở .IDML file

Để mở file .IDML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDML do người dùng đóng góp.

  • Adobe IDMLTools
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .IDML

File .IDML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *