IDMS File

? Cách mở file .IDMS? Những phần mềm mở file .IDMS và sửa file lỗi. Convert Binary IDMS file sang định dạng khác.

.IDMS File Extension

   
File name IDMS File
File Type Adobe InDesign Snippet
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .IDMS là file gì?

IDMS là Page Layout Files - Adobe InDesign Snippet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Đoạn tạo ra bởi InDesign, một chương trình xuất bản máy tính để bàn sử dụng để tạo bố cục trang chuyên nghiệp; chứa một tập hợp con của một tài liệu, trong đó bao gồm một hoặc nhiều đối tượng và vị trí tương đối của chúng với nhau; sử dụng cho xuất khẩu và tái sử dụng các phần của một trang.

What is a IDMS file?

Snippet created by InDesign, a desktop publishing program used to create professional page layouts; contains a subset of a document, which includes one or more objects and their relative placement to each other; used for exporting and reusing portions of a page.

Cách mở .IDMS file

Để mở file .IDMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDMS do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .IDMS

File .IDMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *