IDPK File

? Cách mở file .IDPK? Những phần mềm mở file .IDPK và sửa file lỗi. Convert Binary IDPK file sang định dạng khác.

.IDPK File Extension

   
File name IDPK File
File Type Adobe InDesign Package for GoLive File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IDPK là file gì?

IDPK là Page Layout Files - Adobe InDesign Package for GoLive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Hồ IDPK là một gói phần mềm xuất khẩu tạo ra bởi Adobe InDesign, một chương trình xuất bản kỹ thuật số và in ấn. Nó chứa nội dung xuất bản InDesign đó có nghĩa là để được thêm thắt cho web. file IDPK được sử dụng để chuyển dữ liệu công bố từ InDesign và nhập nó vào Adobe GoLive.

What is a IDPK file?

An IDPK file is an exported package created by Adobe InDesign, a digital and print publishing program. It contains InDesign publication content that is meant to be repurposed for the web. IDPK files are used for transferring publication data from InDesign and importing it into Adobe GoLive.

Cách mở .IDPK file

Để mở file .IDPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDPK do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe GoLive
  • Adobe GoLive
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IDPK

File .IDPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *