IDPK File

IDPK là Page Layout Files - Adobe InDesign Package for GoLive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.IDPK File Extension

   
File name IDPK File
File Type Adobe InDesign Package for GoLive File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IDPK là file gì?

IDPK là Page Layout Files - Adobe InDesign Package for GoLive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Hồ IDPK là một gói phần mềm xuất khẩu tạo ra bởi Adobe InDesign, một chương trình xuất bản kỹ thuật số và in ấn. Nó chứa nội dung xuất bản InDesign đó có nghĩa là để được thêm thắt cho web. file IDPK được sử dụng để chuyển dữ liệu công bố từ InDesign và nhập nó vào Adobe GoLive.

What is a IDPK file?

An IDPK file is an exported package created by Adobe InDesign, a digital and print publishing program. It contains InDesign publication content that is meant to be repurposed for the web. IDPK files are used for transferring publication data from InDesign and importing it into Adobe GoLive.

Phần mềm mở file .IDPK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDPK do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe GoLive
  • Adobe GoLive
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IDPK

           

File .IDPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *