IFC File

? Cách mở file .IFC? Những phần mềm mở file .IFC và sửa file lỗi. Convert Binary IFC file sang định dạng khác.

.IFC File Extension

   
File name IFC File
File Type Industry Foundation Classes File
Nhà phát triển BuildingSMART
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .IFC là file gì?

IFC là 3D Image Files - Industry Foundation Classes File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BuildingSMART.

mô hình tập tin được tạo ra trong lớp định dạng (IFC) Quỹ Công nghiệp, mà là một định dạng tập tin mở được sử dụng bởi mô hình thông tin xây dựng các chương trình (BIM); chứa một mô hình của một tòa nhà hoặc cơ sở, bao gồm các yếu tố không gian, vật liệu và hình dạng.

What is a IFC file?

Model file created in the Industry Foundation Classes (IFC) format, which is an open file format used by Building Information Modeling (BIM) programs; contains a model of a building or facility, including spatial elements, materials, and shapes.

Cách mở .IFC file

Để mở file .IFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFC do người dùng đóng góp.

 • ACCA Edificius
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat DC
 • Autodesk AutoCAD Architecture
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020
 • Autodesk MEP
 • Autodesk MEP
 • Tekla BIMsight
 • Safe Software FME Desktop
 • Trimble SketchUp with IFC2SKP plug-in
 • CYPE Engineers CYPECAD

Chuyển đổi file .IFC

File .IFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *