IFCZIP File

IFCZIP là CAD Files - Compessed IFC File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

.IFCZIP File Extension

   
File name IFCZIP File
File Type Compessed IFC File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IFCZIP là file gì?

IFCZIP là CAD Files - Compessed IFC File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

Nén .IFC hoặc .IFCXML tập tin được tạo ra bởi một số chương trình CAD; có thể làm giảm đáng kể kích thước của các định dạng IFC và IFCXML dựa trên văn bản cho mục đích lưu trữ hoặc truyền kỹ thuật số.

What is a IFCZIP file?

Compressed .IFC or .IFCXML file created by some CAD programs; can significantly reduce the size of the text-based IFC and IFCXML formats for archival purposes or for digital transmission.

Phần mềm mở file .IFCZIP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFCZIP do filegi.com tổng hợp.

  • Tekla BIMsight
  • DDS-CAD
  • DDS-CAD
  • Media Player Classic
  • Solibri Model Viewer
  • Solibri Model Checker
  • Solibri Model Checker

Chuyển đổi file .IFCZIP

           

File .IFCZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *