IFCZIP File

? Cách mở file .IFCZIP? Những phần mềm mở file .IFCZIP và sửa file lỗi. Convert Zip IFCZIP file sang định dạng khác.

.IFCZIP File Extension

   
File name IFCZIP File
File Type Compessed IFC File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IFCZIP là file gì?

IFCZIP là CAD Files - Compessed IFC File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

Nén .IFC hoặc .IFCXML tập tin được tạo ra bởi một số chương trình CAD; có thể làm giảm đáng kể kích thước của các định dạng IFC và IFCXML dựa trên văn bản cho mục đích lưu trữ hoặc truyền kỹ thuật số.

What is a IFCZIP file?

Compressed .IFC or .IFCXML file created by some CAD programs; can significantly reduce the size of the text-based IFC and IFCXML formats for archival purposes or for digital transmission.

Cách mở .IFCZIP file

Để mở file .IFCZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFCZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFCZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFCZIP do người dùng đóng góp.

  • Tekla BIMsight
  • DDS-CAD
  • DDS-CAD
  • Media Player Classic
  • Solibri Model Viewer
  • Solibri Model Checker
  • Solibri Model Checker

Chuyển đổi file .IFCZIP

File .IFCZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *