IFD File

? Cách mở file .IFD? Những phần mềm mở file .IFD và sửa file lỗi. Convert N/A IFD file sang định dạng khác.

.IFD File Extension

   
File name IFD File
File Type InForm Document
Nhà phát triển Fly Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IFD là file gì?

IFD là Page Layout Files - InForm Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fly Software.

dạng điện tử được tạo ra bởi thông báo cho nhà thiết kế, một chương trình sử dụng để làm mẫu giấy tờ, biểu mẫu điện tử và các hình thức Web; có thể bao gồm nhiều trang, mỗi văn bản, lĩnh vực fillable, và đồ họa; có thể được in, điền bằng điện tử trực tuyến, hoặc điền với các phần mềm thông Filler.

What is a IFD file?

Electronic form created by InForm Designer, a program used for making paper forms, e-forms, and Web forms; may include multiple pages, each with text, fillable fields, and graphics; can be printed, filled electronically online, or filled with the InForm Filler software.

Cách mở .IFD file

Để mở file .IFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Adobe Output Designer
  • Adobe Output Designer
  • In The 1st Degree
  • IncrediFlash Intro and Banner Studio
  • InfoFind
  • InfoFind

Chuyển đổi file .IFD

File .IFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *