IFO File

? Cách mở file .IFO? Những phần mềm mở file .IFO và sửa file lỗi. Convert Text IFO file sang định dạng khác.

.IFO File Extension

   
File name IFO File
File Type DVD-Video Disc Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (292 Bình chọn)

File .IFO là file gì?

IFO là Video Files - DVD-Video Disc Information File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một IFO là một đĩa DVD-Video tập tin thông tin trên đĩa được sử dụng bởi đầu đĩa DVD. Nó chứa thông tin tham chiếu bởi người chơi DVD cho phép người dùng điều chỉnh và phát các nội dung của đĩa DVD. IFO file làm việc kết hợp với .VOB và .VRO tác phẩm, trong đó chứa các dữ liệu âm thanh và video thực tế.

What is a IFO file?

An IFO file is a DVD-Video disc information file used by DVD players. It contains information referenced by the DVD player which allows users to navigate and play the contents of the DVD. IFO files work in conjunction with .VOB and .VRO files, which contain the actual audio and video data.

Cách mở .IFO file

Để mở file .IFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFO do người dùng đóng góp.

  • MediaMonkey
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • K-Lite Codec Pack
  • PowerDVD
  • Media+Player
  • Media+Player

Chuyển đổi file .IFO

File .IFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *