IFW File

? Cách mở file .IFW? Những phần mềm mở file .IFW và sửa file lỗi. Convert Binary IFW file sang định dạng khác.

.IFW File Extension

   
File name IFW File
File Type INTUS Firmware File
Nhà phát triển PCS Systemtechnik
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .IFW là file gì?

IFW là System Files - INTUS Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCS Systemtechnik.

tập tin firmware được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối INTUS PCS Systemtechnik, mà được sử dụng để quản lý timecard, kiểm soát truy cập, và thu thập dữ liệu; được sử dụng để cập nhật firmware trên thiết bị đầu cuối sử dụng phần mềm INTUS RemoteConf.

What is a IFW file?

Firmware file used by PCS Systemtechnik's INTUS terminals, which are used for timecard management, access control, and data collection; used for updating the firmware on the terminal device using the INTUS RemoteConf software.

Cách mở .IFW file

Để mở file .IFW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFW do người dùng đóng góp.

  • PCS Systemtechnik INTUS RemoteConf

Chuyển đổi file .IFW

File .IFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *