IGR File

? Cách mở file .IGR? Những phần mềm mở file .IGR và sửa file lỗi. Convert N/A IGR file sang định dạng khác.

.IGR File Extension

   
File name IGR File
File Type 1Igor Engraver File
Nhà phát triển NoteHeads
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IGR là file gì?

IGR là Audio Files - 1Igor Engraver File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NoteHeads.

tập các nốt nhạc được tạo ra bởi Igor Engraver, một chương trình sử dụng để làm các bảng xếp hạng âm nhạc; tiết kiệm nhạc sĩ, dụng cụ, và số điểm âm nhạc riêng của mình; sử dụng để lưu tác phẩm; có thể được phát lại trong phần mềm.

What is a IGR file?

Musical notation file created by Igor Engraver, a program used for making musical charts; saves musicians, instruments, and the musical score itself; used for saving compositions; can be played back in the software.

Cách mở .IGR file

Để mở file .IGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGR do người dùng đóng góp.

  • NoteHeads Igor Engraver
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SmartPlant 3D
  • Imagineer Technical

Chuyển đổi file .IGR

File .IGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *