IGX File

? Cách mở file .IGX? Những phần mềm mở file .IGX và sửa file lỗi. Convert Binary IGX file sang định dạng khác.

.IGX File Extension

   
File name IGX File
File Type iGrafx Document
Nhà phát triển iGrafx
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .IGX là file gì?

IGX là Vector Image Files - iGrafx Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iGrafx.

Sơ đồ được tạo ra bởi sản phẩm phần mềm iGrafx như iGrafx FlowCharter và iGrafx xử lý; có thể chứa các đối tượng thị giác, các luồng thông tin, văn bản, và các đối tượng vẽ khác; có thể là một sơ đồ, sơ đồ tổ chức, một nhân quả sơ đồ, hoặc một trong nhiều loại biểu đồ được hỗ trợ khác.

What is a IGX file?

Diagram created by iGrafx software products such as iGrafx FlowCharter and iGrafx Process; can contain visual objects, information flows, text, and other drawn objects; may be a flowchart, an organizational chart, a cause and effect diagram, or one of many other supported diagram types.

Cách mở .IGX file

Để mở file .IGX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGX do người dùng đóng góp.

  • iGrafx Process
  • iGrafx FlowCharter
  • iGrafx FlowCharter

Chuyển đổi file .IGX

File .IGX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *